Avelino Ochoa
Avelino Ochoa
Avelino Ochoa

Últimos artículos publicados

10 mar 2024

De camelias, magnolios e rododendros

Esta temporada, mentres imos cara ao remate da invernía, a floración de especies alóctonas, en contraste coa monotonía das orixinarias, ofrece un espectáculo grandioso en Galicia

Avelino Ochoa

03 mar 2024

Dos pisos turísticos

O datos da renda media no Salnés demostran que non hai relación entre turismo, tal e como se entende, e a distribución da riqueza

Avelino Ochoa

18 feb 2024

Do xenocidio lingüístico

É precisa unha defensa radical a prol do uso do galego porque é cuestión que afecta á identidade, ao xeito de sermos e estarmos no mundo

Avelino Ochoa

11 feb 2024

Das palabras de amor

Como ensinou Wittgestein, os límites da nosa linguaxe son os límites do noso mundo e as palabras son parte do xeito de vida

Avelino Ochoa

04 feb 2024

Dos libros

Non é que a vida non exista fóra deles, pero pode que esa idea non ande lonxe da realidade

Avelino Ochoa