ONU

Nenos traballando con adultos nunha mina en Assam (a India)
Nenos traballando con adultos nunha mina en Assam (a India) Jan Pierre Laffont
La Voz de la escuela

152 millóns de nenos son vítimas do traballo infantil en todo o mundo

Hoxe abordamos un tema de especial interese educativo e social. Educativo, porque carecen de escolas e incluso de tempo e posibilidade de ir a elas, no caso de que existan. Social, porque, a pesar de estar aí desde hai multitude de anos, poucos fan algo para que a situación mellore. Podemos axudar en algo, ou simplemente coñecelo? Moitos si se comprometen, incluso utilizando parte das súas vacacións para colaborar coa súa presenza a mellorar a situación. Que podemos facer? Ou esas preguntas de axudar aos demais non entran no exame?

As novas sobre os embalses baleiros son un grave problema ambiental e causan alarma
As novas sobre os embalses baleiros son un grave problema ambiental e causan alarma

O ambiente é de todos

«Traballamos xuntos, podemos cambiar o mundo» é o seu lema. Por iso, atrevidamente, buscámoslles este título aos máis de 20 capítulos que, baixo o programa Explore UN Environment Topics, nos ofrece para o seu lento e prolongado estudo sobre o medio ambiente na escola, para celebrarmos, como cada 5 de xuño, o seu día mundial. Mira esta web: https://www.unenvironment.org/explore-topics/