Sobre o glotónimo «eonaviego»

Xavier Frías Conde

OPINIÓN

F. Sotomonte

16 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Neste inicio de 2022, a RAG fixo público un comunicado en que reclama a cooficialidade do galego para Asturias. Despois de o ler, para min, o que máis chama a atención non é o que di, senón o como o di. Non poño en dúbida que a RAG poida e deba ocuparse dos dereitos dos galegofalantes de calquera parte, mais aquí fallou o como e o cando, pois, para alén de o escrito caer como elefante nunha tenda de louza no Principado, as reaccións en Asturias, como era de esperar, foron de rexeito absoluto, algo absolutamente lóxico.

Con todo, nese escrito fálase da denominación de eonaviego. Sinálase que é un glotónimo cuñado por min en 1999, o cal é certo, e faise un certo percurso del, mais só parcialmente, para acabar dicindo que a denominación de eonaviego non é válida, que o futuro Estatuto de Autonomía de Asturias ten que recoller a denominación de galego e xa, mais os escritos feitos ás carreiras e sen rever envolven contradicións, pois un pouco máis por baixo tórnase a facer referencia ao galego en Asturias que debe ser recoñecido na súa variante eonaviega.

Sen dar entendido por que eonaviego non serve (non hai realmente razóns que o expliquen), en todo ese discurso contra o uso desa denominación hai unha absoluta falta de lóxica. Quen me coñece, sabe que, como filólogo, teño defendido toda a miña vida, e até con ameazas contra a miña integridade física, a pertenza do eonaviego ao diasistema galegoportugués, daquela, por que a RAG no seu escrito afirma que, por eu cuñar eonaviego, se resta identidade ás falas do Eonavia, en que se basea? En que o di a RAG? A miña lóxica, porén, é esta: Cando se fala de aranés, fálase de occitano en Cataluña; cando se fala de valenciano, fálase de catalán no País Valenciano; daquela, cando se fala de eonaviego, fálase de galegoportugués no Eonavia en Asturias.