Ana Botín: «Esta operación es buena para España y buena para Europa».MARTA SECO Y SANDRO SILVA

A invención da modernidade

A Universidade de Santiago recupera o monumental «O federalista», en tradución de Ramón Maiz e Alfonso Mato e con prólogo de Roberto L. Blanco Valdés