ETA

El etarra Santi Potros sale de prisión tras cumplir 30 años de condena.Yáñez cre que os premio axudan a que os libros gañen visibilidade
Yáñez cre que os premio axudan a que os libros gañen visibilidade

«Escribo sobre xente da miña idade porque é do que menos leo»

As escritoras Antía Yáñez e Ana Cabaleiro dan boa conta dos novos valores da literatura galega. As dúas conseguiron coa súa primeira novela recoñecidos galardóns do panorama literario, contando historias que tratan sobre os problemas do mundo actual e o papel que desempeñan as mulleres nesta realidade en ocasións adversa.

X. F.