F. Scott Fitzgerald
F. Scott Fitzgerald

F. Scott Fitzgerald

Seguímonos ocupando de escritores europeos e americanos que levaron a literatura a un nivel de gran calidade. Nin a poesía nin, sobre todo, a novela actual serían as mesmas sen a achega literaria de cada un deles. Deste xeito, queremos render unha modesta homenaxe á súa memoria e axudar a que sexan un pouco mellor coñecidos. F. Scott Fitzgerald é o protagonista de hoxe