FUGAS

Dialogando co silencio

A estrea narrativa de Pablo L. Orosa é unha novela ambiciosa, que afonda boa parte do seu argumento nas circunstancias experimentadas no seo dunha mesma familia con moitos anos de distancia