O último xastre de Ribeira

Manolo García é un artesán que leva toda a vida dedicándose a un negocio que na actualidade está a piques de se extinguir