Unha clase de ciencias con ovos

A natureza ofrécenos unha mostra da súa diversidade e a produción industrial un recurso para realizar interesantes experiencias