Uxio Labarta
Uxio Labarta
Uxio Labarta

Profesor de Investigación do CSIC. A sua vida profesional desenvolvese entre a investigación mariña e a planificación e xestión cientifica. La Voz de Galicia acolle dende o ano 2002 os seus Codex Floriae, desde os que pretende contribuir a análise plural da realidade vivida. Ou mesmo dalgunha outra realidade adiviñada.

Profesor de Investigación do CSIC. A sua vida profesional desenvolvese entre a investigación mariña e a planificación e xestión cientifica. La Voz de Galicia acolle dende o ano 2002 os seus Codex Floriae, desde os que pretende contribuir a análise plural da realidade vivida. Ou mesmo dalgunha outra realidade adiviñada.

Últimos artículos publicados