Excluir a alguien de los juegos de grupo es una de las formas que puede revestir el acoso

«Ser distinto dá medo»

A autora aborda a transexualidade nunha novela dende o ámbito do cotián e cunha linguaxe clara e directa

H.J.P.