La placa que la asociación intentó sin éxito que se instalase en el tramo urbano del Camino del Invierno

A viva universidade da tradición

EN PRIMEIRA PERSOA | Álex Insua, profesor de música tradicional: «Tiñamos uns medios moi rudimentarios. Anotabamos os puntos en papel e gravabamos as melodías cun radiocasete a pilas»