«Verba volant, scripta manent»: as palabras lévaas o vento e o escrito permanece
«Verba volant, scripta manent»: as palabras lévaas o vento e o escrito permanece

As palabras voan, o escrito permanece

«Verba volant, scripta manent», que dicían os latinos. Esta sentenza de que as palabras as leva o vento e o escrito permanece? valeunos para facer un resumo orientador do publicado en La Voz de la Escuela durante este primeiro trimestre do ano 2017. Non é normal volver sobre os nosos pasos, porque soa un pouco a mirarse ao espello cando hai tanto que facer e seguir adiante buscando noticias mellores e cada vez máis eficaces para que a escola integre a actualidade en todo o seu bo facer. Pero aí vai o resumo, aínda que non esquecemos o que algúns afirman: que o refrán significa, na súa orixe, exactamente o contrario: as palabras voan e chegan a todas partes e o escrito queda aburrido nas bibliotecas. En fin, non había entón Internet, que leva o escrito, tamén, a todo o mundo e con máis velocidade que a que o vento ten. Sexa como for, aí queda un arquivo, unha testemuña en retagarda ou, como dicía o velocista Usain Bolt, unha testemuña cravada, primeiro apoio firme para voar cara á marca.

Vicente García, Rafa Echeverz, Xicu Xabel González, Ana Izarzugaza e Isabel Alonso, coordinadores y voluntarios del espacio permacultural de Laboral, preparan uno de los gremios del bosque comestible.Vicente García, Rafa Echeverz, Xicu Xabel González, Ana Izarzugaza e Isabel Alonso, coordinadores y voluntarios del espacio permacultural de Laboral, preparan uno de los gremios del bosque comestible
Vicente García, Rafa Echeverz, Xicu Xabel González, Ana Izarzugaza e Isabel Alonso, coordinadores y voluntarios del espacio permacultural de Laboral, preparan uno de los gremios del bosque comestible

En este bosque todo será (y ya es) comestible

Medio centenar de voluntarios participan en el espacio permacultural de Laboral, gestionado por la asociación Apasos para regenerar el suelo de la escombrera utilizada durante las obras del edificio. En solo un año ya crecen centenares de árboles y plantas diferentes