A astronauta Christina Koch prepárase para saír da estación espacial ao baleiro do espazo
A astronauta Christina Koch prepárase para saír da estación espacial ao baleiro do espazo

Muller e ciencia día a día

Unha referencia significativa da importancia dunha noticia podemos atopala sempre no reflexo que ten nos xornais. Pero este indicativo adquire un valor singular nas edicións dixitais, que non só reflicten un día o eco da noticia, senón que durante varios días, dun modo ou outro, volve repetirse con maior ou menor insistencia. Un exemplo claro témolo na reprodución deste tema da muller e a ciencia, que ocupa repetidos e abundantes espazos, como merece. Unha chamada, xa que logo, en honra da súa importancia.