No libro Villares dá unha imaxe distinta de Galicia

Cuba y Galicia

Hasta el 22 de diciembre, en el Museo do Pobo Galego, exposición «O soño cubano da emigración galega»

Imaxe da chegada dun barco de emigrantes ao porto da Habana.

Os cineastas que axitan o panorama creativo

O Novo Cinema Galego consolídase como un dos eixes e valores culturais grazas a un ano cheo de éxitos e á procura dunha mirada singular, malia as eivas que aínda están por superar

X. F.