Osorio, en primer término, en uno de sus viajes a Galicia en la década de los 70

Unha guerra oculta na memoria

Xabier Quiroga e Manuel Gago válense da Galicia de posguerra para explorar a historia, os conflitos armados e a condición humana en dúas obras diferentes

X.F.