David Arias (a la izquierda) con su grupo de investigación de Geología Aplicada a la Ingeniería de la Universidad de Oviedo

Fisterra, extremo occidente do vello mundo

«(...)Este confín, a Costa da Morte, é visitado por sabios que se perderon en preguntas na inmensidade do cosmos, como Stephen Hawking, entre tantos outros. Promontorio, antoloxía do panteísmo galego. Asunto ca contado por Benjamín Trillo nun libro exemplar (...)»