Marcos Míguez

Esto no es el Congo

En plena fiebre por el control de los minerales estratégicos, una sociedad de capital riesgo canadiense ultima la exploración de la que podría ser la primera mina de coltán de Europa: 20 millones de euros y garantías ambientales estrictas

O Entroido non é unha broma

Santeles viveu con orde, disciplina e tamén risas os vivas dos xenerais Últimos ensaios apresurados, non se pode deixar nada por ver. Cada estrofa, cada movemento débese facer con orde e disciplina. En Santeles o Entroido non é cousa de broma. Os componentes da comparsa, as carrozas e os xenerais van chegando pouco a pouco ó campo da festa. Saben perfectamente que o día será longo e os descansos escasos por non dicir inexistentes. Nesta gran mascarada na que se convirte a parroquia por un día, participan veciños de tódalas idades, dende o xeneral máis experimentado ó abanderado máis novo. Este ano tomou o relevo Álex Gaspar, de tan só once anos de idade.