O profesor pode crear un clima adecuado para que os alumnos se sintan cómodos nunha actividade paraescolar
O profesor pode crear un clima adecuado para que os alumnos se sintan cómodos nunha actividade paraescolar

O pin dos alumnos

Na primeira páxina recollemos algunhas ideas e noticias sobre o chamado pin parental, que recolle en síntese o que os pais pensan e esixen para que se teña en conta en diversas actividades complementarias que poidan haber no colexio respecto de temas vitais para os alumnos e que inciden nas súas actitudes e comportamentos no ámbito afectivo-sexual e noutros. As actividades paraescolares do colexio están programadas e aprobadas de acordo coas asociacións de pais e figuran no ideario do centro e no seu manual de funcións, e o seu bo cumprimento e desenvolvemento adoitan influír dun modo importante no que tamén poderá chamarse pin dos alumnos.