As orixes da Pascua

Existen evidencias da celebración anteriores á cristiandade na honra de Eostre, deusa da primavera