Juicio a siete chabolistas que esclavizaban a mendigos portugueses.As novas sobre os embalses baleiros son un grave problema ambiental e causan alarma
As novas sobre os embalses baleiros son un grave problema ambiental e causan alarma

O ambiente é de todos

«Traballamos xuntos, podemos cambiar o mundo» é o seu lema. Por iso, atrevidamente, buscámoslles este título aos máis de 20 capítulos que, baixo o programa Explore UN Environment Topics, nos ofrece para o seu lento e prolongado estudo sobre o medio ambiente na escola, para celebrarmos, como cada 5 de xuño, o seu día mundial. Mira esta web: https://www.unenvironment.org/explore-topics/