.

«Estamos levando a xuízo certificacións fraudulentas»

Máis de medio milleiro de profesionais da enxeñaría técnica industrial están colexiados na sede compostelán deste colectivo. O seu presidente explica que a profesión leva tempo inmersa nun proceso de cambio, primeiro coa implantación de Boloña e agora coa lei de colexios profesionais