Silleda, un Concello de película

O Mosteiro de Carboeiro foi xa en moitos ocasións estudio de gravación de cinema para actores relevantes