Jorge Casanova

«Son sabinómana»

A primeira alcaldesa que nunca tivo Lugo deixa caer máis dunha vez unha certa culpabilidade pola distancia que se abriu entre o despacho no que estamos e o cuarto no que xoga a súa filla de cinco anos