Huellas de la Guerra.El Carmín de La Pola 2019

Vida e escrita dun autor polifacético

Co gallo do Día das Letras, as editoriais miran cara o escritor Ricardo Carvalho Calero, sobre quen publican varias obras biográficas e do que rescatan novelas, textos e conversas