Picasso-Cela, la relación de dos genios

Hace seis décadas, el escritor padronés fue a buscar al pintor a Cannes para que colaborara en la revista «Papeles Son Armadans» y consiguió, además, su amistad

Diez dibujos de Luis Fernández salen a subasta en Madrid.Ernest Hemingway
Ernest Hemingway

Ernest Hemingway, de profesión escritor

Ímonos seguir ocupando este curso de grandes escritores europeos e americanos que levaron a literatura a niveis de gran calidade. Nin a poesía nin, sobre todo, a novela actuais serían as mesmas sen a achega literaria de cada un deles. Deste xeito, queremos render unha modesta homenaxe escolar á súa memoria e axudar a que sexan un pouco mellor coñecidosUnha placa na praza de mazarelos lembra o seu paso por Santiago de Compostela en 1927