Luís Pousa Rodríguez

A invención da modernidade

A Universidade de Santiago recupera o monumental «O federalista», en tradución de Ramón Maiz e Alfonso Mato e con prólogo de Roberto L. Blanco Valdés