A Nasa como se ve e como a ven

Unhas 300 persoas, entre traballadores e público da sala, participaron no acto ridiculista polas acusacións de terrorismo